Trang chính  |   Phần giới thiệu về Tập đoàn  |   Tuyển dụng nhân sự  |   Tin tức & truyền thông  |   Liên hệ với chúng tôi

Recruit Notice image
Recruit Notice

Các bạn có thể xem thông cáo sử dụng nhân tài. Xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau để biết thêm thông tin cụ thể:

  • Khối Nhân Sự
    Tel : 0553) 618-900 (1327)   /  E-mail : dvhr@doosan.com

Recruit Procedure image
Recruit Procedure

Có thể xem được tình hình tuyển dụng nhân lực của DOOSAN VINA


My Job Application image
My Job Application

Công ty luôn giúp đỡ và ủng hộ các bạn tham gia tuyển dụng làm việc tại công ty DOOSAN VINA